- med målet Tullinge egen kommun

Jag vill bli medlem Redan medlem? logga in

Loading

Kyrkovalet 17 september

Glöm inte att rösta i kyrkovalet den 17 september. En av Tullingepartiets viktigaste frågor är att ta tillvara på det lokala och ideella engagemang som finns i församlingen. Församlingsmedlemmarna ska i högre utsträckning kunna påverka samt få kunskap om de beslut som fattas i kyrkofullmäktige.

En annan valfråga handlar om att öka fokus på kyrkans kärnverksamhet såsom traditionella gudstjänster, musik i kyrkan, social stödverksamhet samt barn och ungdomsverksamhet. I Tullinge finns en del ungdomar på glid som en aktiv församling kan arbeta med. Och kyrkans öppna förskola är viktig för att integrera nyanlända i samhället. Här kan sagor och lek blandas med språkträning och samhällsinformation.

Tullingepartiet vill även utreda möjligheterna att bygga ut Tullinge kyrka. Bland annat efterfrågas fler toaletter vid kyrkan. Sist men inte minst vill vi i Tullingepartiet möjliggöra en lokal för kyrkan på Riksten. Lokalen ska t ex kunna användas för söndagsskola, öppen förskola och övrig kyrklig verksamhet. När lokalen inte nyttjas av kyrkan ska den kunna användas av andra föreningar/organisationer.

Klicka här för att se Tullingepartiets valsedel.

Tullinge kyrka

Tullinge kyrka

Tullinge egen kommun

© 2011-2018 Tullingepartiet. Alla rättigheter förbehålles. xhtml 1.0 plucera webbyrå