- med målet Tullinge egen kommun

Jag vill bli medlem Redan medlem? logga in

Loading

Prioritera skolan framför politiken

Kommunstyrelsen i Botkyrka (med stöd av alla partier utom Tullingepartiet) vill öka antalet platser i kommunfullmäktige från dagens 61 till 75 vilket innebär att den årliga kostnaden ökar med cirka tre miljoner kronor. Tullingepartiet vill inte satsa ytterligare skattepengar på politiken och röstar därför nej till förslaget.

Partierna har under många år tappat medlemmar samtidigt som förtroendet för politiken i Botkyrka är lågt enligt kommunens egen medborgarundersökning. I Stockholms län var Botkyrka den kommun där lägst andel medborgare utnyttjade sin rösträtt i senaste kommunalvalet.

Det förekommer ofta tomma stolar i kommunfullmäktige och det är i regel samma ledamöter som hörs mest i debatterna. Därför vore det rimligt att först fylla de tomma stolarna och se till att dagens ledamöter blir mer delaktiga innan vi utökar kommunfullmäktige.

Dessutom råder det en situation med stora besparingskrav på kommunens verksamheter. Inte minst skolan har en stramt tilltagen budget. Och vissa skolor hotas av rivning p.g.a. undermåligt underhåll. Att i detta läge satsa ytterligare skattepengar på politiken är inte en rimlig prioritering.

Vi i Tullingepartiet menar att det finns bättre sätt att öka möjligheterna för fler kommuninvånare att engagera sig politiskt, t ex genom en kommundelning.

Klicka här för att läsa Tullingepartiets yrkande i sin helhet.

Falkbergsskolan hotas av rivning p.g.a. bristande underhåll

Falkbergsskolan hotas av rivning p.g.a. bristande underhåll

Tullinge egen kommun

© 2011-2018 Tullingepartiet. Alla rättigheter förbehålles. xhtml 1.0 plucera webbyrå