Är det Tullingebergsskolan som blir nästa offer?

2020-03-01

Våren 2017 togs beslutet att riva större delen av Falkbergsskolan, i stället för att som vi i Tullingepartiet ville, renovera skolan. Aulan (Bio Falken) och matsalen skall bevaras men resten rivs. Sedan någon månad tillbaka är rivningen i full gång, och nu är några av de mest bevarandevärda byggnaderna från 50-talet snart ett minne blott.

I tider av kommunala besparing cirkulerar många rykten. Ett rykte är att man nu sneglar på Tullingebergsskolan för att utreda om inte denna kan rivas och på så sätt spara pengar. Skolan är inte fullbelagd, precis som fallet var med Falkbergsskolan. Kanske skall man snarare fråga varför inte dessa skolor är (var) fullbelagda? Kan det ha att göra med det katastrofalt eftersatta underhållet och de små resurser som dessa skolor tilldelats? Vem vill sätta sina barn i en skola där man märker förfallet redan i entrén?

Båda skolorna har från tid till annan haft dåligt rykte när det gäller ordning och resultat, men när det gäller Tullingebergsskolan har den stadigt tagit kliv framåt och upplevs nu som en riktigt bra skola.

En tanke som tyvärr infinner sig är att de två punkthus, som skulle byggas på bollplanerna vid Solskensparken, i stället kommer att uppföras där nuvarande Tullingebergsskolan står, om ryktena talar sanning.

Tack vare att engagerade medborgare tillsammans med Tullingepartiet skapade en stark opinion mot byggplanerna i Solskensparken stoppades detta projekt. Vi är övertygade om att Tullingeborna ännu en gång skulle ta till strid om våra farhågor besannas.