Anlägg en begravningsplats för husdjur i anslutning till Tullinge kyrka

2019-05-30

Tullingepartiet har lämnat in en motion till kyrkofullmäktige som går ut på att anlägga en “kyrkogård för husdjur” i anslutning till Tullinge kyrka.

Vid högtider såsom t ex jul, alla helgons dag och nyår vill många av oss komma ihåg och hedra anhöriga och vänner, som inte längre finns med oss. Dessvärre finns det många i vårt samhälle som av olika anledningar inte har någon att “sörja och hedra”, men kanske har skaffat en hund eller katt som livskamrat och sällskap. Att i anslutning till kyrkan, i detta fall Tullinge kyrka, avsätta en särskild plats, där man kan strö aska från sitt kära husdjur och kanske sätta upp en plakett, för att sedan besöka platsen när det passar, skulle säkert betyda mycket för matte eller husse, när saknaden blir svår.

Tullingepartiet har därför föreslagit kyrkofullmäktige att utreda om det finns möjligheter att anlägga en begravningsplats för husdjur i anslutning till Tullinge kyrka.

Tullinge kyrka