Utredningar, undersökningar och opinionsmätningar

Fokusundersökningar

Tidskriften Fokus utför varje år en undersökning på samtliga Sveriges kommuner. Man mäter på ett fyrtiotal variabler.  Se resultaten nedan.

Bästa kommuner att bo i 2020

Bästa kommuner att bo i 2017

Bästa kommuner att bo i 2016

Bästa kommuner att bo i 2015

Bästa kommuner att bo i 2014

Bästa kommuner att bo i 2013

Bästa kommuner att bo i 2012

Bästa kommuner att bo i 2011

Bästa kommuner att bo i 2010

Kommundelningsutredning

I januari 2011 fick utredaren Björn Sundström på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) ett uppdrag från Kommunstyrelsen i Botkyrka att utreda konsekvenserna  om Tullinge bildar egen kommun.

Kommundelningsutredning_SKL_20111018

Länkar som berör kommundelning

 

Opinionsudersökning: Så här tycker vi som bor i Tullinge!

Tullingepartiet lät i mars 2010 göra en opinionsundersökning bland Tullingeborna. Här en sammanfattning av resultatet!

  • Drygt 6 av 10 personer (63 %) är positiva till att göra Tullinge till egen kommun under förutsättning att detta är möjligt.
  • Bara en knapp fjärdedel (24%) av de boende i Tullinge har förtroende för den styrande majoriteten i Botkyrka kommun.
  • Bara knappt 3 av 10 personer (29%) känner sig välinformerade om de beslut som fattas om Tullinges framtida utveckling.
  • Nästan 7 av 10 personer (67%) anser att det är viktigt att Tullingepartiet finns representerat i Botkyrka kommuns fullmäktige.

Undersökningsföretaget PFM Research AB genomförde opinionsundersökningen.
Målgruppen för undersökningen var ett representativt underlag av allmänheten boende i kommundelen Tullinge i åldern 18 år och uppåt.
Totalt har 500 telefonintervjuer genomförts. Urvalet köptes in från adressleverantör. Intervjuerna gjordes under vecka 10 – 11, 2010.


Senaste nytt från Tullingepartiet!

Fler nyheter från Tullingepartiet