Tullingepartiet i korthet

Tullingepartiet är det i särklass största partiet i Tullinge och fick 44 % av Tullingebornas röster i kommunalvalet 2022. Tullingepartiet är därmed större i Tullinge än S, M, SD, L och KD tillsammans.

Valresultatet i Tullinge innebär att vi har 12,06 % av rösterna sett till hela Botkyrka kommun och därmed  9 mandat.

Tullingepartiet är ett lokalt parti som är ideologiskt  obundet med devisen att praktiska lösningar är bättre än ideologiska låsningar.

Vårt långsiktiga mål är att Tullinge ska bli en egen kommun och i folkomröstningen 2014 röstade hela 67% av Tullingeborna JA i denna fråga (2/3 majoritet).

Majoriteten motsatte sig detta men vi kommer inte att ge upp den här frågan.

 

Vi har även mycket annat på vår agenda och kort och gott vill vi göra det bästa för oss Tullingebor för att vi ska få vår vardag att fungera och för att vi ska trivas i Tullinge.

Varje vecka får vi bevis på att vi behövs som motvikt till den politik som majoriteten för, en politik som vill släta ut Tullinge till en anonym “stadsdel” i jättekommunen Botkyrka.


Senaste nytt från Tullingepartiet!

Fler nyheter från Tullingepartiet