Förtroendeposter

Förteckning över av Tullingepartiet utsedda personer till följande förtroendeposter i Botkyrka kommun 2023-2026.

Vill du kontakta någon av nedanstående personer kan du använda mejladressen: ”fornamn.efternamn@tullingepartiet.se”

Klicka på länken nedan för att få en förteckning över våra förtroendevalda.

Förtroendevalda 2023-2026

Styrelseinformation

PROTOKOLL ÅRSM. 2023


Senaste nytt från Tullingepartiet!

Fler nyheter från Tullingepartiet