Förtroendeposter

Förteckning över av Tullingepartiet utsedda personer till följande förtroendeposter i Botkyrka kommun 2014-2018.

Vill du kontakta någon av nedanstående personer kan du använda mejladressen: ”fornamn.efternamn@tullingepartiet.se”

Styrelseinformation


Senaste nytt från Tullingepartiet!

Fler nyheter från Tullingepartiet