Enkla frågor

Enkel fråga om vem som bestämmer inriktningen i den kommunala verksamheten

221124-TuP-Henning

Enkel fråga om kritik i anonymt brev

220621-TuP-EF-Brev

Enkel fråga om Åtgärdsvalsstudie Tullinge station

220621-TuP-EF-ST1

Enkel fråga om att öppna Gårdsvägen

210527-TuP-EF-Gårdsvägen

Enkel fråga om text på kommunens hemsida

190131-Enkel fråga -TUP-Turkiet

Enkel fråga om Ulvsbergsgården

160225-EF TuP Ulvsbergsgården

Enkel fråga om ny pendeltågsuppgång vid Tullinge station. 

150129-EF-_TuP_Pendel

Enkel fråga om tillbyggnad av pendeltågsstationen i Tullinge

Enkel fråga _TUP_Pendeltågsstationen

Enkel fråga om Botkyrka kommuns hemsida

Enkel fråga _TUP_Hemsidan

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande angående höjning av kommunalskatten. 

120426-EF-_TuP_Skattehöjning


Senaste nytt från Tullingepartiet!

Fler nyheter från Tullingepartiet