Stadgar

 Stadgar för föreningen Tullingepartiet.
Antagna den 10 december 2006 samt reviderade vid årsmötet 2018.

Klicka här för att läsa stadgarna.


Senaste nytt från Tullingepartiet!

Fler nyheter från Tullingepartiet