Stadgar

 Stadgar för föreningen Tullingepartiet.
Antagna den 10 december 2006 samt reviderade vid årsmötet 2012.

Klicka här för att läsa Tullingepartiets stadgar


Senaste nytt från Tullingepartiet!

Fler nyheter från Tullingepartiet