Interpellationer

Interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Gabriel Melki angående riktlinjer för markanvisning 220331-TUP-IP Markanvisning

Interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Robert Aslan (S) angående simhall i Tullinge 220331-TUP-IP Simhall

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) angående Botkyrkabornas hälsa avseende övervikt och fetma 220224-IP(TUP)Övervikt och fetma

2022-02-24 Interpellation till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Interpellation till teknik- och fastighetsnämndens ordförande Stefan Dayne (KD) angående VA Kagghamra 210225 – Interpellation om VA Kagghamra

Interpellation till teknik- och fastighetsnämndens ordförande Stefan Dayne (KD) angående nytt kommunhus 200924-TuP-IP-Kommunhus

Interpellation om utlandsresor till kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) 191024-TuP-IP-Resor

Interpellation till tekniska nämndens ordförande Stefan Dayne (KD) angående extern uthyrning i kommunens fastighetsbestånd 190221 – Interpellation om extern uthyrning

Interpellation till tekniska nämndens ordförande Stefan Dayne (KD) angående Allégården 181218-TuP-IP-Allégården

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) angående brottslighet i Tullinge 170126-TuP-IP-Brott

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) angående flyktingmottagande 160225-EF TuP Ulvsbergsgården

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S) angående tiggeri 130221-IP-_TuP_Tiggare

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S) angående folkomröstning om kommundelningsfrågan 130221-IP-_TuP_folkomröstning

Interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Nyberg (S) angående ärendehanteringstider 130221-IP-_TuP_Bygglov

Interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande Gabriel Melki (S) angående upphandlad schemaläggningsprocess 130124-IP-_TuP_Schema

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S) angående kulturhus/idéhus i Tullinge 120426-IP-_TuP_Kulturhus

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S) angående kommunens hemsida 111215-IP-_TuP_Hemsidan


Senaste nytt från Tullingepartiet!

Fler nyheter från Tullingepartiet