Besök hos kommunutredningen

2018-06-14

Idag den 14 juni 2018 träffade Anders och Carl, Sverker Lindblad som som är huvudsekreterare för kommunutredningen. Kommunutredningen tillsattes våren 2017. Syftet är att utreda hur kommunerna skall möta de  framtida utmaningarna som kommunerna står inför, bl.a. pga av den snabba urbaniseringen. 

Sverker berättade att liknande utredningar i Norge och Finland kommit fram till att ett kritiskt tal för att en kommun ska klara välfärden är cirka 20 000 invånare d.v.s. ungefär i den storlek som Tullinge kommun skulle ha idag. Anders och Carl betonade vikten av närdemokrati och presenterade ett förslag från Haninge kommun. Idén går ut på att underlätta rekrytering av kompetenta medarbetare genom att öppna en filial till  kommunhuset  på en lättillgänglig plats inne i centrala Stockholm.

 Carl och Anders på besök hos Sverker Lindblad,  Kommunutredningen , i Regeringskansliets lokaler på Karlavägen