Utmärkt vattenkvalitet i Tullingesjön

2022-06-30

Under 2018 gav Tullingepartiet i uppdrag till Svensk Vattenanalys AB att göra vattenanalyser vid såväl Maden som vid den lilla badplatsen vid Solvägen. Resultatet av proverna visade att vattnet var utmärkt och därmed tjänligt enligt EU:s norm för utomhusbad vid båda platserna.

När vi har en varm sommar är det många som vill ta sig ett svalkande dopp i Tullingesjön. Tullingeparitet vill därför anlägga en tillgänglig badbrygga vid Maden. Förslaget avslogs dock av kommunfullmäktige i Botkyrka med motiveringen att vattnet inte är tjänligt för bad.

Med anledning av detta har Tullingepartiet under 2018 låtit Svensk Vattenanalys AB göra vattenanalyser vid såväl Maden som vid den lilla badplatsen vid Solvägen. Resultatet av proverna visade att vid båda platserna var vattnet utmärkt d.v.s. tjänligt enligt EU:s norm för utomhusbad. De bakterier som man mäter förekomsten av i vattnet låg mycket lågt och långt under på skalan vad gäller gränsvärden. Att det kan rinna ut dagvatten i närheten kan ju endast vara något att beakta vid häftiga regn.

Resultat från analys utförd av Svensk Vattenanalys AB.

Klicka här för att läsa Tullingepartiets motion om en brygga vid Maden.