Brand igen och försämrad luft!

2021-09-12

Vi kan tråkigt nog konstatera att det återigen brinner på sopanläggningen i Kassmyra. Just nu är det den ”lilla” sophögen som brinner och det som oroar både oss och kommunen är att även den stora sophögen ska fatta eld.

Tullingepartiet bevakar detta och de åtgärder som görs noggrant för att undvika bränder i framtiden.

STOCKHOLM 20210905
Släckningsarbete på brandhärjad en soptipp i Kassmyra i Botkyrka utanför Stockholm.
Brandförsvaret nåddes av lar om brand under söndagen och släckningsarbetet kan ta flera dagar enligt brandförsvarsombud.
Foto: Stina Stjernkvist / TT Kod 11610

Enligt uppgifter från Botkyrka Samhällsbyggnadsförvaltning kan kostnaderna för att slutgiltigt sanera Kassmyragropen från avfallshögar komma att kosta mellan 90-300mkr. Kraven för ersättning ställs i första hand till konkursboet efter Think Pink. Eftersom denna process riskerar att ta flera år, har vår representant i Miljö-. och Hälsoskyddsnämnden, Anders Thorén föreslagit att man proaktivt skall övertäcka den “stora avfallshögen” med täckande duk, som därefter övertäcks med sand. Då bör rimligen risken för självantändning samt avsiktlig antändning minimeras. Kostnaderna för denna åtgärd borde rimligen kunna tas av kommunen särskilt om man ställer det i proportion till de skador och obehag en brand i denna stora hög skulle innebära.

Det är illa att vi blev av med vårt eget vatten för att antal år sedan. Vatten som ansågs vara bland det bästa i Stockholmsområdet. Nu har även Tullinges fina luft förpestas av brinnande sopor som kriminella element lagrat upp i närhet av våra vattentäkter.

Låt oss göra Tullinge till en egen kommun som verkar för förbättringar och inte försämringar.