Bygg en simhall i Tullinge

2019-02-11

På kvällens sammanträde med kultur- och fritidsnämnden framgår att kommunens äldre simhallar står inför vägvalet att riva och bygga nytt eller att genomföra omfattande upprustning. För Tullingepartiet är vägvalet glasklart. Vi prioriterar en ny simhall i Tullinge.

Sedan 30 år tillbaka har Tullingeborna efterfrågat en simhall. En ny simhall skulle gynna folkhälsa, gemenskap och trivsel för både ungdomar och pensionärer.

I samband med debatt om mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 – 2022 föreslog Tullingeparitet att Samhällsbyggnadsnämnden skulle få i uppdrag att påbörja planarbete för en Simhall i Tullinge.

Den del av Tullinge som expanderar mest är Riksten. I takt med att Riksten växer är det viktigt att den kommunala servicen går hand i hand med utvecklingen. Ett helt nytt bostadsområde som på sikt ska rymma 10 000 invånare utgör tillräckligt underlag för en ny simhall.

Simhallen bör därför lämpligen byggas i anslutning till Riksten. Där finns det möjlighet till nya parkeringsplatser, gång- och cykelbana samt bra kommunikationer vilket gör det lätt för alla Tullingebor att ta sig till simhallen.

Kanske kan en simhall i Riksten se ut så här?
Källa: Liljewall arkitekter Foto: Kentaroo Tryman