CV Mats Pertoft

CV Mats Pertoft 541204

Ordförande Hölö/Mörkö kommundelsnämnd (MP)

jan. 2023–nu · 1 år 2 mån · 1 år 2 mån

Hölö/Mörkö kommundelnämnd är en politiskt vald nämnd som ansvarar för en stor del av den offentliga verksamheten i Hölö/Mörkö kommundelnämnd, en del av Södertälje kommun.
Kommundelsnämnden ansvarar för förskolan, skolan, äldreomsorgen, kultur och fritid samt plan och bygglovsärenden inom sitt geografiska område.

 

Vice ordförande Kultur och fritidsnämnden (MP)

jan. 2023–nu · 1 år 2 mån

Kultur- och fritidsnämnden jobbar med kultur, fritid och idrott och tänker särskilt på barn och ungdomar.

 

Ledamot Södertälje kommuns kommunfullmäktige (MP)

okt. 2022–nu · 1 år 5 mån

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

Vice ordförande Tekniska nämnden (MP)

jan. 2019–dec. 2022 · 4 år ·

Tekniska nämnden jobbar med miljö för alla trafikanter, trafiksäkerhetsfrågor och parkeringsövervakning. Nämnden har också ansvar för kommunens lekparker och grönområden.

 

Ledamot (MP) i Hölö/Mörkö kommundelsnämnd

jan. 2019–dec. 2022 · 4 år

Hölö/Mörkö kommundelnämnd är en politiskt vald nämnd som ansvarar för en stor del av den offentliga verksamheten i Hölö/Mörkö kommundelnämnd, en del av Södertälje kommun.
Kommundelsnämnden ansvarar för förskolan, skolan, äldreomsorgen, kultur och fritid samt plan och bygglovsärenden inom sitt geografiska område.

 

Ersättare (MP) Södertälje kommunfullmäktige

okt. 2018–sep. 2022 · 4 år

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

Vice ordförande (MP) i Hölö/Mörkö kommundelsnämnd

jan. 2015–dec. 2018 · 4 år

Hölö/Mörkö kommundelsnämnd är en politiskt vald nämnd som ansvarar för en stor del av den offentliga verksamheten i Hölö/Mörkö kommundelnämnd, en del av Södertälje kommun.
Kommundelsnämnden ansvarar för förskolan, skolan, äldreomsorgen, kultur och fritid samt plan och bygglovsärenden inom sitt geografiska område.

 

Styrelseledamot i Centrum för gymnasieutbildning i Sverige AB

Mars 2022–nu ·

 

Styrelseordförande

Ett blomstrande Mörkö ekonomisk förening maj 2015–nu · 8 år 10 mån Mörkö, Södertälje kommun

En ekonomisk förening med syfte att möjliggöra utveckling av närservice, hälsa och gemenskap som gör bygden attraktiv att verka och bo i.En ekonomisk förening med syfte att möjliggöra utveckling av närservice, hälsa och gemenskap som gör bygden attraktiv att verka och bo i.

Styrelseledamot Famna, riksorganisationen för idéburen välfärd

maj 2016– nu

Stockholm, Sverige

Konsult och delägare Agaton Communications

2015–nu · 8 år 6 mån, Sverige Stockholm,

Arbetar sedan våren 2015 som partner och numera delägare på kommunikationsbyrån Agaton Communications med att bygga broar mellan näringsliv och politik och underlätta förståelsen sinsemellan.

Styrelseledamot stiftelsen Martinskolan, söders waldorfskola

Martinskolan nov. 2022–dec. 2023 · 1 år 2 mån1 år 2 mån

Stockholm, Sverige

Styrelseledamot Systembolaget

Systembolaget AB apr. 2022–apr. 2023 · 1 år 1 mån

Stockholm, Sverige

Styrelseledamot Oktoberteatern

Oktoberteatern mars 2022–dec. 2022 · 10 mån

Södertälje, Sverige

Politisk sakkunnig (MP) på Samordningskansliet

Regeringskansliet aug. 2016–nov. 2021 · 5 år 4 mån Stockholm, Sverige

Politisk sakkunnig för Miljöpartiet på samordningskansliet på regeringskansliet med ansvar för bl. a. utbildnings-, kultur, inrikes-, finans- och skattefrågor.

Styrelseordförande Telge Inköp

(del av Telge koncernen) jan. 2015–dec. 2018 · 4 år · 4 år

Södertälje, Sverige

Telge Inköp är en del av Telge koncernen, en koncern som ägs av Södertälje kommun. Telge Inköp ansvarar för att bedriva inköpsverksamhet i form av upphandlingar, tecknande av ramavtal och utveckling av inköpsprocesser. För närvarande hanterar vi dessa processer för hela Telge koncernen samt för kommunerna Södertälje, Nykvarn och Salem.

Riksdagsledamot

Sveriges riksdag sep. 2006–apr. 2018 · 11 år 8 mån Stockholm, Sverige

Riksdagsledamot för Miljöpartiet de Gröna från Stockholms Län
2006-2010 ledamot i utbildningsutskottet och skolpolitisk talesperson för Miljöpartiet, ersättare i finansutskottet
2011-2014 ledamot i skatteutskottet och skattepolitisk talesperson för Miljöpartiet, arbetande första ersättare i finansutskottet
20151211-20160806 ledamot och vice ordförande i Justitieutskottet, ersättare för Annika Hirvonen (föräldraledig)
20171019-20180430 ledamot och vice ordförande i Justitieutskottet, ersättare för Annika Hirvonen Falk (föräldraledig)

Ledamot SPAR-nämnden

mars 2015–maj 2017 · 2 år 3 mån

Stockholm, Sverige

SPAR-nämnden är en av regeringen utsedd nämnd inom Skatteverket. Nämnden beslutar i vissa frågor kring SPAR-registret och skall särskilt vaka över frågor som har med den personliga integriteten och användandet av SPAR-registret att göra.

Ledamot i Skolinspektionens insynsråd

okt. 2009–aug. 2016 · 6 år 11 mån Stockholm, Sverige

   • Av regeringen utsedd ledamot i Skolinspektionens insynsråd, min andra period på detta uppdrag, utsågs först 2009-2012 och detta mandat förlängdes 2012-2015

 

Ordförande Miljöpartiet i Stockholmsregionen

mars 2010–apr. 2016 · 6 år 2 mån Stockholms län, Sverige

   • Ordförande för Miljöpartiet I Stockholmsregionen som omfattar alla lokala Miljöpartiorganisationer i Stockholms Län inklusive Stockholms stad.

Kommittéledamot

Statlig utredning SOU 2913:56 Friskolorna i samhället mars 2011–sep. 2013 · 2 år 7 mån

Stockholm, Sverige

Statlig parlamentarisk utredning kring friskolornas framtida villkor där vi lyckades skapa en blocköverskridande majoritet för förslagen bestående av allianspartiernas fyra borgerliga partier och Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Jag representerade Miljöpartiet i kommittén.

 

Arbetande styrelseordförande och ekonom

Stiftelsen Gaia apr. 1996–dec. 2008 · 12 år 9 mån

Dåderö på Mörkö i Södertälje kommun

   • Stiftelsen Gaia drev 1996-2008 ett Behandlingshem för kvinnor i kris på Dåderö, Ängsholmens Arbets- och Boendekollektiv där min fru Susanna Pertoft var föreståndare och jag skötte ekonomi, bokföring och upphandling.

Styrelseledamot Svenska Kommunförbundet

2003–dec. 2007 · 5 år jan. 2003–dec. 2007 · Stockholm, Sverige

   • Styrelseledamot i svenska kommunförbundet, nuvarande SKR som representant för Miljöpartiet

Partistyrelseledamot Miljöpartiet de grönas

partistyrelse maj 2001–maj 2007 · 6 år 1 mån Stockholm, Sverige

Ledamot i Miljöpartiets partistyrelse med ansvar för utbildnings och skolfrågor samt kommunala frågorDe sista tre åren ledamot av PS/AU, arbetsutskottetLedamot i Miljöpartiets partistyrelse med ansvar för utbildnings och skolfrågor samt kommunala frågor

Kommunalråd (MP) Södertälje kommun

jan. 2000–sep. 2006 · 6 år 9 mån

Södertälje, Sverige

Kommunalråd för Miljöpartiet i ett samarbete med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Ansvarig för Miljöpartiets del för budget, ekonomi o personalfrågor samt helheten.
I samarbetet bl a ansvarig för utbildningsfrågor, mångkultur och integrationsfrågor och demokratiutveckling.
Ordförande för demokrati och mångfaldsberedningen.
Ledamot i kommunstyrelsen Södertälje 1994-2006 ( 6 år i opposition, 6 år i majoritet)
Styrelseledamot i koncernstyrelsen för Telge AB fram till 2006
Ledamot i utbildningsnämnden 2000-2006
Ledamot i Hölö/Mörkö kommundelsnämnd 1990-1998
Ledamot i Södertälje kommunfullmäktige 1994-2009

Landstingsledamot Stockholms läns landsting

sep. 1998–dec. 2002 · 4 år 4 mån Stockholms län, Sverige

Landstingsledamot för Miljöpartiet de gröna i Stockholms Läns Landsting 1998- december 2002. Blev i valet 1998 vald till landstingsfullmäktige på grund av personröster (inkryssad).

Kommittéledamot

Statlig utredning SOU 2002:103 Utjämning av LSS-kostnaderna mars 2000–sep. 2002 · 2 år 7 mån Stockholm, Sverige

Parlamentarisk statlig utredning som utredde möjligheten och införandet av ett statligt system för att utjämna LSS-kostnaderna mellan Sveriges kommuner. Ledde fram till införandet av dagens system för utjämning av LSS-kostnader.

Kommittéledamot

Statlig utredning SOU 2002:121 Skollag för kvalitet och likvärdighet. jan. 1999–sep. 2002 · 3 år 9 mån Stockholm, Sverige

En parlamentarisk statlig utredning där jag representerade Miljöpartiet som lade grunden för den nu gällande skollagen.En parlamentarisk statlig utredning där jag representerade Miljöpartiet som lade grunden för den nu gällande skollagen.

Ekonomi- och administrationsansvarig och lärare

Solvikskolan (fristående waldorfskola) 1993–1998 · 5 år

Järna, Södertälje

   • Arbetade som såväl ekonomi- och administrationsansvarig och lärare på den fristående waldorfskolan Solvikskolan i Järna. Skolan har såväl grundskola som gymnasium.

Rektor Martinskolans särskola

(fristående waldorfskola) 1994–1996 · 2 år

Stockholm, Hökarängen

Rektor för Martinskolans särskola, en fristående waldorfsärskola inom ramen för Martinskolan, söders waldorfskola.

 

Eurytmilärare

Martinskolan (fristående waldorfskola)1990–1996 · 6 år1990–1996 ·

Stockholm, Hökarängen

Eurytmilärare vid Martinskolan, söders waldorfskola. Arbetade med alla barnen från förskolan upp till gymnasiet samt med särskoleelever.

Lärare, vårdare och personalansvarig

Kristoffergården1987–1988 · 1 år

Hölö, Södertälje kommun,

Lärare, vårdare och personalansvarig på Kristoffergården, ett läkepedagogiskt vårdhem i Hölö.
Arbetade med gravt förståndshandikappade barn.

 

Lärarvikarie på grundskole- och gymnasienivå

Kommunala skolor i Göteborg och Strömstad 2 år1979–1981 · 2 år

Arbetade som lärarvikarie i olika ämnen i Kommunala skolor i Göteborg och Strömstads kommun och blev mycket inspirerad vilket ledde till att jag flyttade till Järna för att gå waldorflärarutbildningen.


Senaste nytt från Tullingepartiet!

Fler nyheter från Tullingepartiet

Ansök om medlemskap här!