Debatt i kommunfullmäktige 26 april

2018-04-28

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 26 april debatterades två motioner från Tullingepartiet.

Den första handlade om Tullinge strand som är ett populärt promenadstråk men som tyvärr är lika attraktivt för bilister. För att öka säkerheten och trivseln föreslog Tullingepartiet att stänga av Tullinge strand för genomfartstrafik under april-september.

Anders Thorén debatterade engagerat i frågan och förklarade att förslaget går ut på att uppföra två bommar, en vid Hannefrid, alltså straxt innan “Klätterväggen”, norrifrån sett, och en direkt före ”Klätterväggen” söderifrån sett. En förutsättning för att stänga av Tullinge strand för biltrafik är förstås att Tullinge gårdsväg öppnas för genomfart vilket beslutades 2011 men ännu inte genomförts.

Anders slår ett slag för stänga av Tullinge strand under april-september.

Den andra motionen gick ut på att uppmuntra kommunanställda att göra felanmälan via Botkyrka kommuns app. På så sätt kan kommunens tjänstemän tillsammans med kommuninvånarna hjälpas åt att skapa en attraktiv utemiljö. Kommunen bör även utse ett antal underhållsinspektörer som har till uppgift att åka runt i kommunen och anmäla fel samt följa upp att dessa åtgärdas.

Tyvärr men inte oväntat, godkändes ingen av motionerna. Vår förhoppning är dock att dessa förslag och mycket annat kan bli verklighet när Tullinge blir en egen kommun.

Carl argumenterar för att kommunanställda ska uppmuntras att göra felanmälan.