Exploateringsprocessen med Rikstens som fallstudie

2013-11-26

Revisionen bedömer att Botkyrkas exploateringsprocess inte uppfyller dagens krav på tydlighet och transparens. Igår behandlades ärendet på kommunstyrelsen. Tullingepartiet röstade då nej, tillsammans med Alliansen i Botkyrka, till ett tilläggsanslag för en del av verksamheten, som redan borde utföras i enlighet med det grunduppdrag som förvaltningen har.

Revisionen har nyligen genomfört en granskning av Botkyrkas exploateringsprocess med Rikstens process som fallstudie. Slutsatsen är att Botkyrkas exploateringsprocess inte uppfyller dagens krav på tydlighet och transparens. Man menar dock att kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen redan arbetar med ett utvecklingsprojekt i syfte att utveckla och förtydliga processen. Samtidigt vill kommunledningsförvaltningen erhålla ett tilläggsanslag om 700 000 kr för utvecklingsarbete av exploateringsprocessen.

Tullingepartiet anser, tillsammans med Alliansen i Botkyrka, att det är anmärkningsvärt att begära ett tilläggsanslag för en del av verksamheten, som redan borde utföras (och fungera) i enlighet med det grunduppdrag förvaltningen redan har. Det ligger på kommunstyrelsens ansvar att se till att detta ska fungera.

Tullingepartiet röstade därför nej till detta tilläggsanslag med motiveringen att ett sådant utvecklingsarbete rörande exploateringsprocessen bör finansieras inom befintlig ram.

Klicka här för att ta del av hela revisionsskrivelsen.