Förskönad bild av verkligheten

2020-02-13

Den 13 februari behandlas verksamhetsberättelsen för 2019 i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Årets ekonomiska resultat är -261,7 mkr, men en verksamhetsberättelse består inte endast av kronor och ören. Det är också ett kvitto på hur kommunen har klarat sina mål och därmed hur skattepengarna har använts. Därför är det synd att förvaltningen endast når fem av nämndens tio mål. 

Gällande företagsklimatet är det en förskönad bild som presenteras i verksamhetsberättelsen. Det nämns att kommunen har blivit utsedd till årets tillväxtkommun och att toppnoteringarna ses som det verkliga kvittot på hur klimatet för Botkyrkaföretagen ser ut. Men inte någonstans går det att läsa om hur många av de nystartade företagen som “överlever” och det går inte heller att läsa om Svenskt Näringslivs företagsranking där Botkyrkas företagsklimat har försämrats till plats 182. För några år sedan var målet topp 30.

När det gäller exempelvis kommunpolitikernas attityder till företagande har Botkyrka rasat i placeringar tre år i rad och är nu nere på plats 235 av 290. Vi i Tullingepartiet anser tillsammans med Moderaterna att den här utvecklingen måste belysas i verksamhetsberättelsen.

Sanningen är att Botkyrka har stora problem inom företagsområdet. Vi kommer att fortsätta bevaka dessa frågor och lägga fram förslag som bidrar till att vända utvecklingen och kraftfullt förbättra resultaten.