Fråga till Katarina Berggren (S) angående kommunens hemsida

2014-01-15

Den 26 januari 2012 debatterades Tullingepartiets interpellation gällande Botkyrka kommuns hemsida. En av frågorna som ställdes var följande: Finns det planer på att förbättra sökfunktionerna på hemsidan?

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S) hänvisade till att Botkyrka nyligen genomfört ett genomgripande arbete för att utveckla sina sökmotorer. Tillsammans med ett specialistföretag på området skulle en övergripande strategi formas för att göra sökningar, såväl på webben som i andra sammanhang, mer effektiva. Utifrån strategin skulle man bygga om sökfunktionen på botkyrka.se. Detta skulle ske under 2013. Se hela debatten genom att klicka här.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 januari kommer vi i Tullingepartiet att följa upp Katarina Berggrens löfte genom att ställa följande fråga till henne:

  • Har den ombyggnation av sökfunktionen som utlovades den 26 januari 2012 implementerats på kommunens hemsida?