Häpnadsväckande uttalande av Ebba Östlin! Vi kräver en ursäkt.

2016-05-31

Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka, menar att den mest besvärande segregationen finns i de södra delarna av kommunen, i områden som Uttran och Tullinge. Det är ett häpnadsväckande och stötande uttalande. Tullingepartiet kräver en dementi och en rejäl ursäkt i offentlighetens ljus. Klicka här för att läsa Ebbas uttalande. 

I Dagens Samhälle (12 maj) publicerades en artikel om att segregationen ökar i 209 kommuner. Här toppar Botkyrka som en av de mest etniskt segregerade. Av artikeln framgår det att andelen med utländsk bakgrund i Botkyrka kommun har ökat från 49 procent år 2005 till 57 procent 2015.

Botkyrka kommun delas av genom två stora kommunikationsstråk där de norra utgörs av E20 och tunnelbanans röda linje och de södra av väg 226 och pendeltågslinjen mot Södertälje. Den norra delen består till stor del av miljonprogramsområden där andelen invandrare är hög. Samtidigt finns det mer resursstarka områden i södra Botkyrka, där andelen med utländsk bakgrund är lägre.

Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka, menar att ”den mest besvärande segregationen finns i de södra delarna av kommunen, i områden som Uttran och Tullinge där villaboende dominerar och en högre andel är födda i Sverige”.

Östlins uttalande är häpnadsväckande och rent stötande. Det är anmärkningsvärt att Östlin, som själv är boende i Tullinge, kan säga något sådant utan att skämmas.

För det första är det ett mycket märkligt uttalande med tanke på att Tullinge har fler invånare av utländsk härkomst än riket i genomsnitt. Andel med utländsk bakgrund (själv utrikes född eller båda föräldrarna utrikes födda) är i riket: 22,2 procent jämfört med Tullinges 24,5 procent.

För det andra handlar Östlins resonemang om åtgärder i södra Botkyrka och nästan inget om vad som bör göras åt huvudproblemet d.v.s. hur man ska komma till rätta med svårigheterna i norra Botkyrka. Att uttrycka sig på det sättet är att fly från sitt ansvar och att dumförklara väljarna som vet hur verkligheten ser ut.

För det tredje verkar Östlin inte förstå att det är Socialdemokraternas politik som har skapat stora skillnader mellan olika områden. Genom att fokusera på spektakulära upplevelsesatsningar istället för att ta tag i de riktiga problemen har kriminalitet och andra bekymmer ökat i norra Botkyrka.

Om Tullinge betraktas som ett stort problem av Östlin, är lösningen lätt inringad. Det klassiska socialdemokratiska receptet kan alltid användas d.v.s. att utjämna alla delar av kommunen genom att exempelvis ta bort villaområdena och uppföra fler miljonprogram.

Men nej Ebba Östlin, problemet är inte Tullinge eller Uttran. Det verkligt problematiska är att du slentrianmässigt använder dessa områden som politiska slagträn istället för att höja nivån i resterande del av kommunen. Du behöver fokusera på kärnverksamhet istället för upplevelsesatsningar, fastighetsunderhåll istället för förfall samt nolltolerans mot kriminalitet istället för att problematisera de kommundelar som fungerar.

Ebba Östlin, du behöver klargöra vad du menar med att den mest besvärande segregationen finns i de södra delarna av kommunen. Vi kräver en dementi och en rejäl ursäkt i offentlighetens ljus.

Anders Thorén, partiledare Tullingepartiet

Camilla Jägemalm, ordförande Tullingepartiet

Carl Widercrantz, politisk sekreterare Tullingepartiet