Kom och lyssna på budgetdebatten!

2014-06-16

I morgon tisdag den 17 juni är det budgetdebatt (flerårsplan) i Hallunda Folkets hus. Debatten börjar kl. 09.00 och håller på till kl 16.00 (lunch kl 12.00 – 13.00). Övriga fullmäktigeärenden ligger sist på dagordningen med start kl 16.00.

Besök kommunfullmäktiges budgetdebatt

Budgetdebatten är öppen för allmänheten. Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges möte i Hallunda Folkets Hus, Bragesalen.

Direktsändning från kommunfullmäktiges budgetdebatt

Budgetdebatten direktsänds på botkyrka.se

Debattområden

Debatten inleds med en övergripande diskussion om ett hållbart Botkyrka främst i ett ekonomiskt perspektiv. Därefter fortsätter debatten under följande rubriker: medborgarnas Botkyrka, framtidens jobb, välfärd med kvalitet för alla, grön stad i rörelse, kultur och kreativitet ger kraft samt en effektiv och kreativ kommunal organisation.

Tullingepartiets förslag till flerårsplan

Alla partier som finns representerade i kommunfullmäktige, har lagt fram egna förslag till budget/flerårsplan. Tullingepartiet framhåller att pengarna ska satsas på att hålla uppe standarden inom skola, vård och omsorg.

Tullingepartiet tror att ett blomstrande näringsliv, natur, kultur, bra skolor och bra bostäder är en viktig del av ett attraktivt och hållbart samhälle. För oss duger det inte att vissa verksamheter går lysande när kärnverksamheterna får ta stryk på bekostnad av annat. Det måste finnas en balans mellan hur resurserna fördelas.

Läs Tullingepartiets flerårsplan.

Läs Tullingepartiets drift- och investeringssammandrag.