Kom till informationsmöte onsdagen 30 november kl 19.00 Trädgårdsstadskolan

2011-11-18

Tullingepartiet välkomnar alla Tullingebor till ett informationsmöte. Där har vi  för avsikt att närmare gå igenom kommundelningsutredningen och hur vi ser på en framtida Tullinge kommun. Du har nyligen fått information om detta i din brevlåda. Det här är alltså en påminnelse. Se pdf-filen  här. Inbjudan möte 30 november 2011

De flesta av er har nog läst delningsutredningen och skapat er en uppfattning. Informationsmötet är ett tillfälle att ta reda på hur det ser ut i verkligheten och hur man praktiskt kan lösa olika problem i samband med en kommundelning. 

Tullingepartiets mål är “TULLINGE EGEN KOMMUN” och då är nästa steg en folkomröstning. Kom till mötet med dina frågor, funderingar och åsikter – vi vill gärna lyssna och diskutera dina synpunkter i det fortsatta arbetet för Tullinge kommun!