Livlig debatt när vår motion om Badbryggor behandlades i Kommunfullmäktige

2017-10-02

Torsdagen den 28 september 2017 behandlades Tullingepartiets motion som syftar till att anlägga pålade träbryggor utanför vasskanten vid Maden. Tanken är att dessa skall förses med lejdare/badstegar så att man kan ta sig ett svalkande dopp i kvällssolen. Bryggorna, en söderut och en norrut, blir också utmärkta platser att avnjuta en kaffekorg, eller varför inte lite rofyllt mete?

En sådan här brygga men utanför och parallellt med vasskanten vore trevligt. Särskilt om man kombinerar mes lejdare så att man kan ta sig ett dopp.

Som vanligt yrkade majoriteten (S, MP, V) avslag på detta, i vårt tycke utmärkta förslag, som skulle glädja så många, både Tullingebor och besökare från andra kommundelar. Motiveringen var att bryggorna inte var lämpliga eftersom det var en dagvattenanläggning (obs! innanför vassen) samt att ev. grodor skulle störas. Inte särskilt övertygande, minst sagt.