Med 6000 namnunderskrifter blir det folkomröstning ändå!

2012-04-03

Livlig debatt angående folkomröstning i kommunfullmäktige

Förra torsdagen, den 29 mars debatterades kommundelningsutredningen i Botkyrkas kommunfullmäktige. Frågan gällde ett ja eller nej till folkomröstning i delningsfrågan. Se debatten från fullmäktige här.

Tullingepartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Folkpartiet och Sverigedemokraterna var alla eniga om att det är viktigt att medborgarna får göra sin röst hörd i en så viktig fråga – ska Tullinge bli en egen kommun – och röstade därför ja till en folkomröstning. Ja-sidan anser att frågan ska avgöras av medborgarna och inte av toppolitiker.

Miljöpartiet gick emot sina kollegor i den röd-gröna majoriteten och förordade en folkomröstning och var eniga med Moderaterna och Folkpartiet om att det finns brister i Tullinge vad gäller dialogen med invånarna och att vi inte ska vara rädda för att ta reda på vad folk tycker.

Kristdemokraterna och Botkyrkapartiet svek

Däremot ville inte Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Botkyrkapartiet ge ett ja till en demokratisk folkomröstning. Förmodligen är de rädda för resultatet och därför vill de inte låta folket säga sitt. KD förvånade genom att inte gå på samma linje som sina allianspartier i frågan, med motiveringen att det kunde räcka att göra en opinionsundersökning – istället för att verkligen ta reda på vad folk vill. Men det allra märkligaste argumentet mot en folkomröstning kom från BP som menade att ”vi ska tänka på den globala ekonomin”. Man kan undra om BP bara vill säga ja till folkomröstningar när det råder högkonjunktur.

Voteringen slutade med 32 röster mot folkomröstning och 28 röster (en vakans) för en folkomröstning. Beslutet blev därför att kommunen inte kommer att genomföra folkomröstning om en kommundelning.

Med 6000 namnunderskrifter blir det folkomröstning ändå

Hade resultatet blivit ett ja skulle vi slippa att samla in de drygt 6000 namnunderskrifter som behövs för att vi ska kunna kräva en folkomröstning. Som befarat vann kommunstyrelsens  förslag, men enbart p g a att Kristdemokraterna och Botkyrkapartiet gick på deras linje. Nu fortsätter vi alltså med vår namninsamling enligt plan – och vi har redan fått hälften av de 6000 namn som behövs.

Enligt lagen är det följande förutsättningar för att få till stånd en folkomröstning:

Om 10 % av de röstberättigade i en kommun kräver folkomröstning så ska frågan behandlas av kommunfullmäktige. För att det inte ska bli folkomröstning så ska 2/3 av kommunfullmäktige säga nej till det.

Klara besked i kommunfullmäktige om stöd

Nu vet vi att en bra bit över 1/3 av kommunfullmäktiges ledamöter stöder en folkomröstning, vilket innebär att vi får den till stånd när vi har samlat in ca 6 000 namnunderskrifter i Botkyrka (10 % av de röstberättigade i Botkyrka)

Nej-sidan visar en bristande syn på demokrati

Med sin inställning försöker Nej-sidan förhala frågeställningen. Nej-sidans bristande syn på demokrati om medborgarnas förmåga att rösta är mycket tydlig. Nej-sidans fientliga inställning till närdemokrati är inte förvånande eftersom Katarina Berggren, kommunstyrelsens orförande (S), nyligen gjorde följande uttalande tidningen Södra Sidan: ”vi tänker ändå inte följa utslaget om det blir ett ja. Det blir ju bara en låtsasdemokrati”.(Södra sidan nummer 8, 2012 angående frågan om folkomröstning för eventuell kommundelning).

Men det är inte Katarina Berggren som bestämmer. I slutändan är det regeringen som avgör frågan och då tas hänsyn till vad invånarna sagt i folkomröstningen. Det är alltså folket som har sista ordet – inte Katarina Berggren.

Det är anmärkningsvärt att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Botkyrkapartiet har en så tydlig uppfattning om vad som är bäst för oss i Tullinge och hur vi ska tycka. Detta mot bakgrund av att Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Botkyrkapartiet knappt finns i Tullinge. Dessa partiet skulle med det senaste valresultatet inte finnas representerade i Tullinges kommunfullmäktige. Även Socialdemokraterna gick starkt tillbaka. Ändå menar partierna att de vet vad som är bäst för oss Tullingebor.

Tro inte på majoritetens skrämselpropaganda – Tullinge klarar sig bra

Fakta om kommundelningsutredningen

Vid valet 2010 fick Tullingepartiet – med huvudfrågan egen kommun – nästan hälften av alla rösterna i Tullinge. Kommunstyrelsen hävdade då att de ville lyssna på Tullingeborna och beslutade genomföra en oberoende delningsutredning. Utredningens resultat är tydligt; det är fullt möjligt att dela kommunen – både de lagliga och ekonomiska förutsättningarna finns. De nya kommunerna kommer att vara i ekonomisk balans vilket innebär att det inte blir sämre för det nya Botkyrka – och Tullinge kommer att klara sig på egna ben.

Utredaren lyfte dock fram en marginell ekonomisk försämring i det kommunala utjämningssystemet för Tullinge vid övergången Detta är dock, enligt utredaren, en näst intill försumbar summa som ligger inom en felräkningsmarginal. Men nej-sidan har gjort ett stort nummer av detta.