Möte inför valet 2018 hos SPF om seniorer

2018-04-20

I samband med valen bjuder de två stora pensionärsförbunden, PRO och SPF in kommunpolitikerna i Botkyrka för att försöka få reda på hur de vill satsa på frågor som berör äldre, eller som vi kom överens om att kalla oss: seniorer. Alla nio partier från Botkyrka Kommunfullmäktige var representerade vilket uppskattades av mötesdeltagarna. Frågestunden inleddes med att varje partirepresentant fick göra ett inledande inlägg om 3 minuter och berätta lite om vilka frågor man vill driva inför valet. Alla partier utom (S) och (V) var eniga om att LOV d.v.s. Lagen Om Valfrihet borde införas i Botkyrka Kommun. Precis som vi i Tullingepartiet också vill. Både i Botkyrka och i en framtida Tullinge kommun.

Enligt Tuva Lund ordförande i Vård och Omsorgsnämnden (S), finns det nu planer på äldreboenden som om de förverkligas, kommer att innebära att alla köer försvinner. Den som lever får se.

Anders Thorén, som var TuP:s representant vid mötet tog upp frågan om de servicelägenheter i bostadsrättsföreningen Akvarellen, som initialt var ca 40 st och som numera hade omvandlats till särskilda boenden, vilket innebär en klar försämring visavi den tidigare situationen. Detta bekräftades efter mötet med en tidigare anställd.

TuP:s vilja är att Tullingebor skall kunna leva i Tullinge hela livet, och inte behöva flytta till andra kommundelar på ålderns höst. Därför måste seniorboenden av olika typer projekteras centralt i Tullinge och i Riksten.

Avslutningsvis uppmanade Anders alla Tullingebor att rösta på Tullingepartiet i Kommunalvalet, eftersom Tullingepartiet är det ända parti som värnar om Tullinge och Tullinges utveckling.

 

Närmast kameran Anders Thorén (TuP)