Nytt centrum

Tullingepartiets förslag till nytt centrum – i korthet

Centrumskiss

Centrumskiss

Ett välkomnande centrum med en ny, fin framsida!

Vår vision är ett utbyggt centrum som även orienterar sig med entréer mot solen i sydost istället för som idag mot det i huvudsak skuggiga nordväst. Ett Tullinge Centrum med en ny framsida som välkomnar besökaren med inbjudande fasader och butiker vända mot pendeltåget och Huddingevägen. Idag möts man där av en tråkig lastgata. Den befintliga lastgatan byggs in och döljs innanför en ny butiksfasad. Det finns möjlighet att utvidga Livsmedelsbutiken (Hemköp) och skapa en ny entré med kundparkering mot pendeltåget. Idéer från centrumägaren finns även på att skapa en passage tvärs igenom centrumbyggnaden för att bryta upp den stora volymen i två mindre delar.

Ett riktigt torg med trygga och soliga mötesplatser!

I förslaget får vi ett riktigt torg med bl a en ny lekplats för de mindre barnen vid stora eken.

Här finns även plats för en basketplan och andra aktivitetsytor för de större barnen och för två fontäner eller dammar som vackra blickfång. Det kommer frigöras ett flertal lägen lämpliga för butiker och för att etablera caféer och restauranger. Här kan även idéhus, bibliotek och en pendeltågsentré placeras. Allt sammantaget gör torget till en riktigt trygg och ljus mötesplats för alla.

En bättre pendeltågsstation med två entréer

Pendeltågsstationen rustas upp och får två entréer – den befintliga och en ny. Den nya, på andra änden av perrongen, förbinds med centrum via en bro och rulltrappor. Den kan också rymma t ex ett resecenter och pausutrymmen för SL:s personal.

En större och bättre infartsparkering

Infartsparkeringen vid Sunnanvägen flyttas närmare järnvägsspåren. På så vis kan antalet platser utökas och avståndet mellan parkeringen och pendeltåget minimeras. I anslutning till den nya pendeltågsentrén i perrongens bortre ände, öppnas möjligheten för ytterligare infartsparkeringsplatser på båda sidor om spåren.

Trafiklösning Tullinge C

Huddingevägen flyttas närmare järnvägsspåren för att frigöra platsen framför centrumbyggnaden. Den befintliga ytan med busshållplatser behövs inte eftersom bussarna kan vända vid de två rondeller som avgränsar själva centrumdelen av vägen. Den delen av Huddingevägen blir en s k miljöprioriterad genomfart med allégata med busshållsplatser. Genom att bygga bort gångtunnlarna under Huddingevägen och jämna ut till en nivå, skapar vi en mer stadsmässig miljö utan otrygga ”tunnlar”.

Trista parkeringsytor blir attraktiva bostäder

Minst 200 nya bostäder kan byggas på norra sidan om järnvägen, dels på den tidigare infartsparkeringen, där man kan tänka sig radhus med småstadskaraktär, men också genom en förtätning av befintlig byggnation. Möjligheter finns för att bygga ytterligare 200 bostäder på södra sidan på HSB:s parkeringsytor. Parkeringsplatser bereds i botten- eller källarplan. Ovanpå Telias gamla telestation på Nyängsvägen 5 kan nya bostäder byggas. Framför telestationen kan ett nytt bostadskvarter byggas som även kan rymma det nya kommunhuset för en framtida Tullinge kommun.


Senaste nytt från Tullingepartiet!

Fler nyheter från Tullingepartiet

Ansök om medlemskap här!