Osanna uttalanden av Katarina Berggren om skattehöjning

2012-05-03

Socialdemokraterna framför osanna budskap om att kommunalskatten skulle behöva höjas med en krona vid en kommundelning.

Katarina Berggren, Kommunstyrelsens ordförande, påstår att uppgiften om skatten kommer från utredaren, Björn Sundström på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Men om den påstådda skattehöjningen säger Björn Sundström själv så här till vår politiska sekreterare:

”Hej Carl,

Läste igenom utredningen. Inte någonstans talas det om en skattehöjning på 1 krona. Min beräkning visar att båda kommundelarna får plusresultat vid en eventuell delning. Dock blir resultatet något sämre för Tullinge jämfört med Botkyrka, plus 1000 jämfört med plus 2000. 

Mvh

Björn S”

Mot bakgrund av detta ställde Tullingepartiet, vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april, följande fråga (klicka här) till kommunstyrelsens ordförande, Katarina Berggren.

Vi fick inget konkret svar på vår fråga. Berggren hänvisade istället till ett stängt möte med de politiska gruppledarna i kommunen. Hon hävdar att utredaren, vid detta möte, uttalat sig om en skattehöjning som varken finns omnämnd i utredningen eller i presentationerna av utredningen – och som utredaren dessutom själv dementerat vid direkt fråga. Det var heller ingen av de närvarande representanterna från Tullingepartiet som hört det påstådda uttalandet.

Och inte heller på sin egen bloggkan Berggren motivera uttalandet. I en kommentar frågar läsaren Ulf Gustafsson följande: ”Hur har du kommit fram till att kommunalskatten behöver höjas med 1 kr och gäller detta bara Tullinge eller också ”Nya Botkyrka’?

Katarina svarar: Utredaren Björn Sundström informerade alla partiers gruppledare om detta vid sin presentation i höstas”.

Tullingepartiet kan konstatera följande:

1, Kommunstyrelsens ordförande påstår att utredaren Björn Sundström sagt något som han själv dementerat skriftligt.

2, Kommunstyrelsens ordförande hänvisar till ett muntligt uttalande, på ett stängt möte, som inte kan kontrolleras.

3, Kommunstyrelsens ordförande svarar inte på frågan om hur den påstådda skatten behöver höjas dvs. om det bara gäller Tullinge eller också nya Botkyrka?

 Dementerat av utredaren och av SVT

Rykten sprider sig fort även när det saknas verklighetsförankring. Vi ser därför allvarligt på kommunstyrelsens ordförandes försök att medvetet vilseleda väljarna genom att fara med osanning. Påståendet brister i saklighet och är rentav falskt. Vi är dock glada att både utredaren och SVT (ABC Nytt) har dementerat uttalandet.