Överlämning av 2156 namnunderskrifter

2017-09-12

Tullingepartiet har samlat in 2156 namnunderskrifter mot SL:s planer att införa snabbtåg som hoppar över Tullinge. Anders Thorén, partiledare Tullingepartiet och Dick Bergman, en av de som förtjänstfullt hjälpte till att samla in namn på Tullinge pendeltågsstation, lämnade i dag över bunten med de insamlade namnen till berörda myndigheter.

Först i tur stod Trafikverket i Solna, där presschefen Bengt Olsson tog emot. Bengt informerade ganska utförligt om processen kring citybanan och meddelade att slutgiltig beslut om skip stop trafik tas i ett möte med Stockholms Läns Trafikförvaltning den 22 september.

Därefter var det den ansvarige politikern, Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons tur att ta emot bunten med namnunderskrifter. Trots en hektisk dag tog Kristoffer Tamsons sig tid, och vi fick även tillfälle att diskutera en andra uppgång till stationen i Tullinge. En mycket givande dag var det bestående intrycket från oss i Tullingepartiet.