Stor budgetavvikelse vid slutredovisning av Eklidsskolans sporthall

2015-12-12

Tidigare i veckan gjorde tekniska nämnden en slutredovisning av Eklidsskolans sporthall. Budgeten för projektet var 12 000 000 kronor men avslutades med 16 755 598 kronor. Totalt innebär det en avvikelse från budget på – 4 755 598 kronor!

Eklidsskolans sporthall

Eklidsskolans sporthall

Botkyrka kommun menar att orsakerna till underskottet är bristfälligt projekteringsunderlag och bristfälliga anbud från entreprenörer. Tullingepartiet anser att andra viktiga orsaker till underskottet är bristande budgetrealism samt brister i genomförande, styrning, kontroll och uppföljning.

Dessa brister har tillåtits fortskrida, trots upprepade påpekanden från revisionen ett flertal år i följd. Vi i Tullingepartiet är övertygade om att dessa förhållanden lättare skulle kunna överblickas och kontrolleras i en medelstor kommun såsom Tullinge egen kommun skulle bli.