Tillgängliggör Elgentorp för allmänheten

Tullingepartiet har lämnat in en ny motion som handlar om att tillgängliggöra Elgentorp för allmänheten. Förslaget består av två delar. För det första föreslås kommunen genomföra nödvändiga renoveringar av Elgentorp. För det andra vill Tullingepartiet att Tullinges kulturföreningar bjudas in för att diskutera möjligheterna att bättre utnyttja Elgentorp som en plats öppen för allmänheten.  

Det går att ”sätta Tullinge på kartan” utan att bygga dyra nya landmärken. Ett kontinuerligt underhåll samt ett genomtänkt användande av befintliga byggnader ger bättre resultat.

Elgentorp är en vacker och framträdande byggnad som borde vara mer tillgänglig för allmänheten. Tänk om fler kunde få ta del av denna “pärla” mitt i centrala Tullinge. Utställningar, sagostunder och enklare servering är exempel på aktiviteter som säkerligen skulle uppskattas av Tullingeborna.

Elgentorp är en kulturskatt med ett historiskt värde. Där har bland annat Alice Tegnér, Anna Maria Roos och Gustav Fröding verkat. Men tyvärr har detta kulturarv missköts. Hela fasaden är plastblank och trädgården är dåligt skött med en blandning av sjöstensplattor, asfalt, Gunnebostängsel och ovårdade träd.

Vi menar att Elgentorp bör underhållas bättre för att kunna utnyttjas i större utsträckning. Om kommunen genomför nödvändiga renoveringar av byggnaden så kan säkerligen engagerade Tullingebor hjälpa till med att få ordning på trädgården.

När detta är gjort skulle flera av Tullinges föreningar kunna samsas i Elgentorp. Gärna föreningar med en kulturell inriktning. Det läge som många kulturföreningar har idag, med aktiviteter utspridda, förlagda på olika platser och ibland utan ordentliga lokaler, gör att kulturutbudet delvis blir spretigt.

Vi är övertygade om att föreningarna har en gedigen kunskap, kompetens, engagemang och drivkraft för att ta hand om Elgentorp så att fler, stora som små, ska få hitta dit. Därför vill vi att Botkyrka kommun bjuder in Tullinges föreningar för att diskutera saken närmare.

Anders Thorén (TUP)   Carl Widercrantz (TUP)                    

Therese Lind (TUP)       Per Börjel (TUP)


Senaste nytt från Tullingepartiet!

Fler nyheter från Tullingepartiet

Ansök om medlemskap här!