I Tullinge är de flesta positivt inställda till kommundelning!

2014-03-11

I dagens ”Mitt i Botkyrka-Salem” kan man läsa om en enkät i kommundelningsfrågan. Enkäten, som omfattar 100 personer, tyder på att nejsidan leder i Botkyrka och att motståndet är störst i Tumba och Grödinge. I Tullinge är dock de flesta positiva till en delning och enbart 10 % är negativa. Resultatet kommer inte som någon överraskning utan följer snarare mönstret vid tidigare kommundelningar.

Historiskt har det vid kommundelningar funnits en majoritet för delning i utbrytardelen, medan det funnits en majoritet mot delning sett till hela kommunen. Enkäten från ”Mitt i Botkyrka-Salem” visar att dagens situation liknar den som rådde när Salem blev egen kommun. I folkomröstningen 1981 blev det en majoritet för ett sammanhållet Botkyrka sett till hela kommunen. Men i Salem var röstdeltagande mycket större och en klar majoritet röstade för en delning. Detta blev avgörande för regeringens beslut om delning.

Regeringen fattade alltså beslut om delning trots att en majoritet i hela kommunen röstat nej till delning. Opinionen i Salem prioriterades framför kommunen som helhet. Folkviljan i Salem och de tydliga fördelarna för den kommunala demokratin var regeringens tyngsta motiv.

Regeringens förfarande ligger helt i linje med indelningslagen och tidigare delningsutredningar från SKL där det står angivet att ”om moderkommunen är emot en delning av kommunen krävs synnerliga skäl för att en indelningsändring ska komma i fråga”. Närdemokrati och en tydlig folkvilja i utbrytardelen är med andra ord synnerliga skäl för en kommundelning!