Tullingepartiet vill inte vänta på “Förbifart Tullinge”

2022-02-10

Vid kommunstyrelsens möte den 7 februari 2022, lade Tullingepartiet in ett yrkande i ett ärende som rörde:  Länsplanen för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2022-2033.

I stället för Mittmajoritetens förslag till skrivelse enligt nedan:

Kommunen vill även lyfta fram vikten av att Förbifart
Tullinge genomförs i sin helhet, att planen tar hänsyn till kommunens
långsiktiga utvecklingsplaner i Botkyrkastaden samt utredningen av nya
järnvägsspår mellan Järna och Flemingsberg.

Vi vill ha en annan skrivning med följande motivering:

Oss veterligt finns inte den s.k. Förbifart Tullinge, varken i Trafikverkets planer, inte heller i Länsplanen. Med den osäkerhet gällande förbifartens färdigtidpunkt, skulle Tullingepartiet, med hänsyn till att all planering för centrala Tullinge, bygger på att förbifarten finns på plats, hellre se att kommunen tillsammans med Trafikverket, utreder hur 226:an kan flyttas närmre järnvägsspåren för att möjliggöra en s.k. ”miljöprioriterad genomfart” där trafikljus ersätts med två stora rondeller.
Enligt en analys genomfört av Tyréns 2013 borde en sådan lösning kunna erbjuda samma trafikflöde som dagens. Skulle man dessutom med rimliga åtgärder kunna förbättra trafikflödet på Hågelbyleden, samtidigt som Södertörnsleden färdigställs, minskar med stor sannolikhet trafikflödet på 226:an genom Tullinge.

Tullingepartiet föreslår därför Kommunstyrelsen besluta:

– att Bokyrka kontaktar Trafikverket och inhämtar deras synpunkter på ett alternativ till förbifart Tullinge

Anders Thorén (TuP)                               Carl Widercrantz (TuP)

Se vårt yrkande i Kommunstyrelsen här:

Tullingepartiets yrkande 7 februai 2022

Miljöprioriterad genomfart av länsväg 226 genom centrala Tullinge.