Tullingepartiets Årsmöte 2023

2023-03-17

Den 15 mars 2023 hölls Tullingepartiets årsmöte på Biograf Sländan, Riksten.
Förutom ett sedvanligt årsmöte hade vi bjudit in Lennart Kalderén, tidigare Kommunstyrelsens Ordföranden i Salem, för att berätta lite om Salems frigörelse från Botkyrka. Det var närmre 50 medlemmar som hade tagit sig till Riksten för att ta del av både årsmötet och föredraget. Vid årsmötet valdes Mats Westerberg in som ny ordförande efter Staffan Teste, därtill fyra nya ledamöter som ersatte de avgående ledamöterna.  De  avgående styrelserepresentanterna inkl. ordförande tackades av med en liten gåva  och de nya välkomnades med en varm applåd.
Nya styrelsen, från vänster:
Carl Widercrantz, Max Lundberg, Mats Westerberg, Helena Jonasson, Madeleine Liljander, Anders Wiktorsson, Anders Thorén, Per Börjel, Lena Tikkanen, Camilla Jägemalm

För mer information se även: https://www.tullingepartiet.se/om-oss/tullingepartiets-styrelse/

Efter Lennarts föredragning om Salems frigörelse fanns det utrymme för en kort diskussion. Per Börjels förslag om att alla förtroendevalda skall kunna visa upp ett s.k. registerutdrag mottogs positivt. Aktuellt med tanke på rådande situation inom (S) i Botkyrka.

Så här ser förslaget ut:

  • Registerutdrag skall uppvisas innan man kan företräda TUP som folk- eller förtroendevald.
  • Inga noteringar om fängelsestraff accepteras
  • Övriga noteringar blir del av den allmänna lämplighetsbedömningen av kandidaten
  • Införs direkt för nya nomineringar
  • För redan valda kommer registerutdrag kontrolleras från 2024