TUP svarar på FPs insändare

2014-08-11

I det senaste numret av Södra Sidan skriver Folkpartiet att hundratals p-platser skulle försvinna med ­Tullingepartiets förslag för ett nytt Tullinge centrum. Debattartikeln är både felaktig och vilseledande. Nu svarar Tullingepartiet.  

Läs Folkpartiets insändare genom att klicka här.

Nedan följer Tullingepartiets svar:

Tullingepartiet tycker att Tullingeborna är värda ett bättre centrum med ett ljust och fint torg som kan bli en mötesplats för alla.

Folkpartiet har missuppfattat vårt förslag. Vi i Tullingepartiet vill ha fler infartsparkeringar, inte färre. Med vårt förslag flyttas infartsparkeringen vid Sunnanvägen närmare järnvägsspåren. På så vis kan antalet platser utökas och avståndet mellan parkeringen och pendeltåget minimeras.

Vi vill även ha en upprustad pendeltågsstation med två entréer. I anslutning till den nya pendeltågsentrén i perrongens bortre ände, öppnas möjligheten för ytterligare infartsparkeringsplatser på båda sidor om spåren.

Vi välkomnar att Folkpartiet lägger fram egna förslag, men dessa bör vara realistiska. När vi utarbetade vår skiss tog vi hjälp av en ledande trafikplanerare och arkitekt för att de tekniska lösningarna skulle vara genomförbara. Tyvärr saknas uppgifter om hur FP vill finansiera och genomföra sin vision.

Anders Thorén och Carl Widercrantz, Tullingepartiet