Vattenkvaliteten vid Solbryggan f.d. Solbadet är av bästa kvalitet

2022-08-26

Nu kan vi en gång för alla fastslå att vattenkvaliteten vid den s.k. Solbryggan (Tidigare Solbadet) är alldeles utmärkt.

Kommunen har nu låtit göra en analys av badvattnet vid Solvägen, på den plats där kommunen låtit uppföra en Solbrygga. De ansvariga för Solbryggan har motiverat den med att man inte kan bada vid Solvägen för att vattnet där skulle vara otjänligt. Tullingepartiet, som tidigare sagt att vattnet där är utmärkt efter analyser 2018 hade rätt. Provtagningar har nu genomförts vid tre olika tillfällen, 12 juli, 26 juli och 9 augusti.

Proverna visade att vattnet vid Solvägen är av mycket hög kvalitet, ett utmärkt badvatten. Nivåerna av de bakterier som mättes var så låga att de knappt var mätbara och låg således väldigt långt under de nivåer som är gränsvärden för tjänligt vatten. Som Solbryggan ligger nu blockerar den till stor del badmöjligheterna varför räcket på bryggan borde tas bort och en badstege tas fram så att alla som brukar bada där kan göra det igen. Alternativt ta bort bryggan och återställ stranden till det skick den var i innan “bygget” påbörjades.