Verksamhetsbesök på Kärsdala äldreboende

2018-06-28

Torsdagen den 28 juni gjorde Fredrik, Camilla och Carl ett verksamhetsbesök på Kärsdala äldreboende. De fick träffa enhetschefen Camilla Gustafsson och Ingrid Berglund, boende på Kärsdala.

Ingrid, som fyllde 100 år i februari, har bott i Tullinge sedan 1940, bland annat vid Falks backe och senare i ett av de första husen på Tullingeberg. Hon berättade om aktiviteterna på Kärsdala som innefattar allt från pubaftnar till sångstunder, högläsning och gymnastik med mera.

Den aktivitet som stack ut mest var en slags trampcykel som ska ta de boende på en fiktiv resa till Paris. En europakarta hade satts upp där boende sätter nålar efter hur långt de har cyklat tillsammans. Vid varje stopp vid en stad diskuteras vad som är så fantastiskt med just den staden.

Enhetschefen Camilla berättade att Kärsdala, som i år firar 20-årsjubileum, har plats för 50 boende fördelat på tre våningsplan och fem enheter varav en med demensinriktning. Eftersom att boendet är populärt och platserna begränsade så är det lång kö till Kärsdala.

Tullingepartiet menar de Tullingebor som vill bo kvar i Tullinge på ålderns höst ska kunna få den möjligheten. Idag kan man tyvärr behöva flytta till en annan kommundel eller till en annan kommun. Därför vill Tullingepartiet bygga fler äldreboenden i Tullinge med olika inriktningar, LSS-boenden och servicelägenheter. Vi vill också införa valfrihet (så kallad LOV), så att de äldre själva kan välja det alternativ som var och en tror passar bäst.

Från vänster: Fredrik Ahlinder, Camilla Gustafsson, Ingrid Berglund och Camilla Jägemalm.