Bättre Centrum och simhall i Riksten

2017-12-04

Vår vision – ett levande och attraktivt centrum

Idag skär Huddingenvägen (väg 226) igenom Tullinge och delar upp samhället i två delar. Vi föreslår istället att man gör en stadsmässig utformning av väg 226 och gör den till en miljöprioriterad genomfart med allégata med busshållplatser. Det innebär att Huddingevägen flyttas närmare järnvägsspåren för att frigöra platsen framför nuvarande centrumbyggnads baksida. Baksidan, som idag är en tråkig lastgata, kan byggas ut och istället bli en attraktiv framsida som möter dem som stiger av pendeltåget.I det förslag som Tullingepartiet låtit ta fram med hjälp av en av Sveriges ledande stadsplanerare och en trafikexpert skulle vi få ett mera attraktivt, mänskligare och tryggare Tullinge Centrum med nya entréer, ett ljust och soligt torg, en liten park, ett nytt bibliotek, attraktiva mötesplatser och en kundparkering utformad efter de behov som finns.

Videoklipp med Anders Thorén, TuP

Trafiklösning Tullinge C

TuP:S Centrumskiss

Simhall i Riksten

Tullinge växer så det knakar och har snart 20.000 invånare men ingen simhall! En simhall har länge efterfrågats av många Tullingebor och i den motion vi lämnat in till kommunen är förslaget att den nya simhallen ska byggas i Riksten. Vid infarten till Rikstens Friluftsstad finns plats utan att  orörda grönområden behöver exploateras. Det finns cykelbanor, bussar och möjlighet att uppföra en tillräckligt stor parkeringsyta för de som väljer att ta bilen. Dessutom finns det många barnfamiljer som skulle få stor glädje av en simhall.

Videoklipp med Therese Lind, TuP

Se vår motion om simhall i Riksten.

Kanske kan en simhall i Riksten se ut så här?
Källa: Liljewall arkitekter Foto: Kentaroo Tryman