En kommundels-nämnd i Tullinge senast 1 januari 2025

2023-10-20

Ovanstående är det krav som Tullingepartiet ställde för att ansluta sig till den koalition som ämnar ta över styret i Botkyrka hösten 2023. Att utreda och inrätta en kommundelsnämnd i Tullinge som ett pilotprojekt. En kommundelsnämnd där en representant för Tullingepartiet skall sitta som ordförande.

Kommundelsnämnden kommer att ha en egen budget. Det möjliggör för Tullingepartiet att genomföra några av de frågor som vi tidigare motionerat om.

Knivsta, Nykvarn och Trosa hade tidigare en kommundelsnämnd, så vi ser Tullinge Kommundelsnämnd som ett första steg mot en egen kommun.