Större pendeltågsstation med två uppgångar

2017-12-04

Man kan säga att pendeltåget är Tullinges livsnerv. Därför kommer vi att fortsätta kämpa för att vi skall få en bättre pendeltågsstation med två uppgångar. Detta skulle möjliggöra flera infartsparkeringar och sammanbinda den södra och norra delen av Tullinges centrala delar.

Dagens pendeltågsstation invigdes 1969 då Tullinge hade färre än 7.500 invånare. Idag, 50 år senare, har vi snart 20.000 invånare men samma station! Trots löften från båda blocken i Stockholms Läns Landsting händer det inget. Nu är det mer än dags att uppfylla tidigare löften. Det är också dags för Botkyrka kommun att visa i handling att man menar allvar med sitt löfte att hjälpa till med finansiering av en ny uppgång till perrongen.

Videoklipp med Per Börjel,TuP