Anlägg en isbana i anslutning till Parkhemsskolan

2015-09-29

Tullingepartiet vill att Botkyrka kommunen anlägger fler isbanor runtom i Tullinge, exempelvis i anslutning till Parkhemsskolan. 

Parkhemsskolan i Tullinge

Parkhemsskolan i Tullinge

Den senaste tiden har en mängd medborgarförslag som handlar om spontanidrott diskuterats i Botkyrka kommun. Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 28 september var det dags igen. Denna gång handlade medborgarförslaget om att anlägga en isbana med kylslingor på fotbollsplanen utanför Parkhemsskolan.

Kommunledningen avslog förslaget och hänvisade till att tillgången till konstfrusen is är god med avseende på kommunens tre ishallar; varav en finns i Tullinge. Tullingepartiets ledamöter menade dock att det är långt till Brantbrinks ishall från Parkhemsområdet. Denna tröskel gör att föräldrar ofta måste skjutsa barnen med bil.

Tullingepartiet anser att kommunen bör eftersträva mer centralt belägna isbanor runtom i Tullinge så att även barn, som inte har inte föräldrar med bil, kan spontanidrotta. Därför är det lämpligt att anlägga en isbana i anslutning till Parkhemsskolan!