Debatt om infartsparkeringar på kommunfullmäktige 24/9

2015-09-25

Torsdagen den 24 september var det dags för kommunfullmäktige i Botkyrka. Bland annat debatterades behovet av infartsparkeringar.

Trycket på kommunens infarts­parkeringar är hårt. När exempelvis Tullinges infartsparkeringar är fullbelagda så fortsätter många vidare till Flemingsberg. Detsamma gör även Tumbabor. Utvecklingen av den regionala stadskärnan Flemingsberg har dock kraftigt begränsat dessa parkeringsplatser.

Tullingepartiet argumenterade för att det måste tillkomma nya parkeringsplatser i takt med att det blir fler boende i kommunen. Botkyrka kommun bör även slå vakt om befintliga parkeringsplatser. Gällande parkeringsplatserna vid Tullinge centrum så beräknas 18 p-platser framför det blivande idéhuset att försvinna p.g.a. utrymmesbrist. Mot bakgrund av detta anser Tullingepartiet att kommunen ska lägga ned planerna på ett idéhus för att istället prioritera parkeringsplatser.

Totalt lämnade Tullingepartiet in två yrkanden och ett yttrande till kommunfullmäktige. Klicka på rubrikerna nedan för att ta del av skrivelserna.

Yrkande om nyanlända

Yrkande om infartsparkeringar

Yttrande om Parkhemsgården