Äntligen ett företag i återvinningsbranschen som verkar riktigt seriösa!

2021-10-18

Onsdagen den 13 oktober 2021 var det dags för ledamöterna i Botkyrkas Miljö- och Hälsoskyddsnämnd att göra ett besök i verkligheten, något som normalt överlåts till tjänstemännen på förvaltningen.  I stället för den utbildning som vi i Tullingepartiet, och övrig opposition efterfrågat, hade ordförande i nämnden Camilla Eriksson (C) ordnat med studiebesök hos ett företag i återvinningsbranschen.

Det blev ett mycket givande besök hos företaget Hummeltorps Sverige AB. Detta företag har insett hur viktig återvinning är idag,  och än mer i framtiden. Man har gjort mycket stora investeringar i sin anläggning som ligger på gränsen mellan Botkyrka, Haninge och Nynäshamn.  Nämnden fick en mycket intressant föredragning av Hummeltorps VD, om de olika processerna som utförs på anläggningen, och som innebär att endast 4% av det som tas in på anläggning hamnar på deponi. M.a.o. återvinns hela 96% av de mottagna massorna.

En särskilt intressant detalj är den nya anläggningen för att ta emot och behandla hästgödsel, som nyligen satts i drift. Detta räknar man blir en stor verksamhet i framtiden, särskilt med tanke på det stora antalet hästar (hobbyhästar) drygt 105.000,  som finns inom Mälardalsområdet.

Botkyrka Kommuns Miljö- och Hälsoskyddsnämnd på besök i verkligheten. Här med personal från Hummeltorps AB.