Trafikförvaltningen verkar har lyssnat på Tullingepartiet

2021-10-19

Trafikförvaltningen hade som förslag att förändra busstrafiken i Tullinge från tidtabellen 2021-2022,En sammanslagning av linje 713-723 över Tullingeberg samt nedläggning av linje 722 skulle ge Tullingeborna en väsentlig försämring i busstrafiken jämfört med idag.

TuP lade ett yttrande i den remiss som inkommit till kommunen, men skickade också en skrivelse direkt till Trafikförvaltningen, där vi beskrev vilka konsekvenser de föreslagna förändringarna skulle innebära för Tullingeborna i och med att linje 713 skulle bli den enda linjen över Tullingberg, samt att samma linje ej skulle angöra Tullinge station. Därmed skulle bytespunkten försämras samt även tryggheten, eftersom den tilltänkta byteshållplatsen ligger långt från tåget vid Tullinge centrum.
Nedläggning av linje 722 skulle också försämra för boende på Anna Maria Roos väg eftersom hållplatsen skulle sluta trafikeras.

Inget av av ovanstående genomförs, utan linjesträckningen behålls oförändrad! Istället sker en viss förbättring, då linje 711 förlängs från Tullinge station till Visättra Sportcenter. Det gör att elever i Tullinge gymnasium får fler förbindelser.