Arrangemang om jämställdhet

2013-03-09

Igår var det den internationella kvinnodagen där kvinnors situation och villkor uppmärksammas brett. Internationella kvinnodagen instiftades redan 1910 och sedan 1977 finns 8 mars med under FN:s lista över högtidsdagar.

På Botkyrka konsthall och Tumba bibliotek firades dagen med Femkamp, som är ett årligt återkommande arrangemang i anslutning till den internationella kvinnodagen. Arrangemanget syftar till att skapa dialog om jämställdhet både inom och utanför kommunens gränser. Tullingepartiet var givetvis på plats för att diskutera jämställdhet. Inom Tullingepartiet är jämställdheten förhållandevis god. Ledarskapet delas mellan en kvinnlig ordförande och en manlig gruppledare.

Vid Tullingepartiets bord kunde besökarna diskutera begreppet jämställdhet ur ett bredare perspektiv. Jämställdhet kan också relateras till olika kommundelar som en viktig del av en fungerande närdemokrati.

Botkyrka ska inte bara ha en väl utvecklad jämställdhetsplan utan måste även ta hänsyn till olika kommundelars önskan. Medborgarna ska kunna påverka de kommunala besluten i betydligt högre grad än vad som är möjligt idag. Tullingepartiets vision är att vi som bor och verkar i Tullinge också ska ha direkt inflytande på det som gör Tullinge – naturen och dess skydd, infrastrukturen, företagandets villkor, trafiken, vården, omsorgen, skolan, resursfördelningen, ungdoms- och äldreaktiviteterna mm.

För kommentarer eller frågor angående Tullingepartiets deltagande i arrangemanget kontakta Tullingepartiets politiska sekreterare Carl Widercrantz: carl.widercrantz@tullingepartiet.se eller 08-530 615 37.  

Nedan följer några bilder från dagen: 

 Carl Widercrantz representerade Tullingepartiet under förmiddagen.  

 Vid Tullingepartiets bord fanns godis, knappar, dekaler och helt nytt material! 

 

Sandy Lind och Helena Isaksson anslöt efter lunch. På eftermiddagen deltog även Rita Ilomäki.