Årsmötet avklarat

2012-04-19

Tisdagen den 17 april avhölls Tullingepartiets årsmöte i Falkbergsskolans aula, Bio Falken. Aulan är en stor lokal som skulle kunna passa för fullmäktigemöten i Tullinge kommun. Mötet avhandlades under ledning av mötesordförande Rolf Kenmo på ett alldeles förträffligt sätt. Förutom sedvanliga årsmötesförhandligar innehöll mötet både avtackningar och nytillskott i styrelsen. Dessutom diskuterades vår just nu viktigaste aktivitet, namninsamling för folkomröstning. 

I ett utskick till alla medlemmar samt meddelande på hemsidan inbjöds alla medlemmar, i enlighet med stadgarna, att närvara på årsmötet. Handlingar till årsmötet hade funnits att läsa på hemsidan sedan en tid tillbaka. Årsmötet brukar i regel hållas i mars men var framflyttat eftersom frågan om folkomröstning angående Tullinge egen kommun behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars.

I vanlig ordning behandlades årsberättelse samt en revisionsberättelse mm. Mötet fann, på inrådan av revisorerna, att styrelsen skött sitt uppdrag för det gångna året och beviljade därför styrelsen för 2011 ansvarsfrihet. Valberedningens förslag till årsmötet uppskattades och inga invändningar gjordes heller mot deras förslag. Nya styrelsen ser ut som följer:

Camilla Jägemalm Ordförande

Karin Nakamura-Lindholm Ledamot

Carl-Erik Spelmans Ledamot

Klas Bovin Ledamot

Anders Thorén Ledamot

Elisabet Thorén Ledamot

Sandy Lind Ledamot

Carl Widercrantz Ledamot

Bertil Rolf, Suppleant

Jens Jenslin Suppelant

På årsmötet avtackades vår ordförande Klas Bovin, som under det gångna året lagt ner mycket tid på sitt arbete i partiet. Klas stannar dock kvar i styrelsen och kommer att ägna sig åt andra uppdrag inom partiet. Stort tack för allt arbete du lagt ner! Även Tullingepartiets gruppledare, Karina Nakamura Lindholm, har valt att lämna sitt uppdrag som gruppledare och avtackades. Karin sitter kvar i både kommunfullmäktige och partistyrelsen. Vi hälsar också Carl Widercrantz välkommen som ledamot i styrelsen.

Tack alla ni som kunde komma på mötet. Nu ser vi fram emot ett nytt framgångsrikt år!