Tullingepartiet byter gruppledare

2012-04-11

Tullingepartiets gruppledare Karin Nakamura Lindholm har meddelat att hon lämnar uppdraget som gruppledare för Tullingepartiet.

Karin avgår på grund av tidsbrist. Beslutet har växt fram vid en samlad bedömning.

– I den här typen av förtroendeuppdrag behöver man ha mycket tid. Det ger bästa förutsättningar för att vi ska kunna ägna oss åt vår viktigaste fråga, Tullinge egen kommun, säger Karin Nakamura Lindholm.

Karin, som var med och grundade Tullingepartiet, kommer att stanna kvar som ledamot i kommunfullmäktige. Tullingepartiet kommer därför även i fortsättningen att kunna dra nytta av Karins erfarenhet och kunskap.

– Jag vill fortsätta kämpa för att Tullinge ska bli egen kommun, men all den tid som gruppledarposten kräver finns inte just nu. Som fritidspolitiker är uppdraget svårt att kombinera med förvärvsarbete, familj och fritidsintressen, och därför väljer jag att lämna posten, säger Karin Nakamura Lindholm.

Tullingepartiet har beslutat att utse Anders Thorén, till ny gruppledare. Anders sitter bland annat med i partistyrelsen samt klimat- och planeringsberedningen, och har lång erfarenhet av ledarskap från sitt tidigare yrkesliv.


- Jag är glad över förtroendet att få leda arbetet i kommunfullmäktige och att tillsammans med övriga ledamöter fortsätta arbetet med att göra Tullinge till en egen kommun. Jag ser fram emot att vi ska fokusera på frågan om folkomröstning men även andra relevanta Tullingefrågor, säger Anders Thorén.


 För mer information, kontakta:

 Carl Widercrantz

Politisk sekreterare Tullingepartiet

carl.widercrantz@tullingepartiet.se

08-530 615 37