Avsluta den Kreativa fonden snarast möjligt

2016-01-12

Botkyrkas satsning på den Kreativa fonden har blivit ett fullständigt fiasko. Tullingepartiet vill därför stänga ned den Kreativa fonden snarast möjligt, innan ytterligare skattemedel förslösas på flummiga projekt.

Måndagen den 11 januari var det dags för årets första möte med kommunstyrelsen. Bland annat utvärderades projektet Kreativa fonden. Syftet med den Kreativa fonden var att bidra till framväxten av nya företag samt att befintliga företagare skulle gå från bidragsfinansiering till att stå på egna ben, med målet att på sikt kunna bli självfinansierade och ekonomiskt livskraftiga.

Vid utvärderingen kunde vi snabbt konstatera att den Kreativa fonden blivit ett fullständigt fiasko. I klarspråk handlar det om skattemedel som förslösas på tveksamma projekt som exempelvis att en miljöpartistisk politiker har fått 25 000 kr för att skriva en bok, till att rollspelföreningen Vita Älgen har fått anordna rollspel i skogen. Även ABF har fått medel, nämligen 25 000 kr för ”design och bygge av lådbilar” samt ”gemensam dag för rally”.

Tullingepartiet har tidigare (i kultur- och fritidsnämnden) riktat stark kritik mot den Kreativa fonden. Vi kommer även fortsättningsvis verka för att stänga ned den Kreativa fonden, innan ytterligare skattemedel förslösas på projekt som vare sig är en del av välfärden eller bidrar till framväxten av nya företag.