Beslut om Falkbergsskolan dröjer

2019-09-03

Vid Tekniska nämndens sammanträde förra måndagen var det tänkt att anbud för rivning och renovering av Falkbergsskolan skulle antas. Ärendet drogs dock tillbaka vid sittande bord och nu är beskedet att den styrande majoriteten tar omtag på hela projektet och kommer att utreda alternativ med ett ökat inslag av renovering.

Tullingepartiet har hela tiden hävdat att en renovering av befintliga byggnader är att föredra och nu ger den politiska ledningen oss rätt. Bra så, men tyvärr lyssnade man inte direkt och förseningen av projektet torde därmed vara ett faktum. Frågan blir därför hur länge eleverna ska tvingas gå i barackskola och hur länge Tullinges friidrottare ska vara berövade Falkbergs IP?

Vi har även sett ett pressmeddelande från TOL Arkitekter, daterat 26 augusti 2019, angående den planerade nya Falkbergsskolan. Meddelandet ser trevligt ut, men är tyvärr behäftat med sakfel.

I texten kan man läsa: Genom att bygga skolan i två plan blir skolan mer energieffektiv än den tidigare, företrädesvis enplans-byggda, skolan. Detta är helt fel. Den gamla skolan är byggd i två och tre våningar, förutom matsal och aula som skall bevaras och är enplansbyggnader. Vi hoppas att felet begåtts av misstag, men det skulle också kunna vara politiskt styrt med anledning av Tullingebornas vilja att bevara och renovera den gamla skolan.

Att just matsalen och aulan skall bevaras kan tyckas märkligt, men i nämnda pressmeddelande framgår att man gör detta för att slippa göra en ny detaljplan. Detta erkännande var oväntat, eftersom detta förfarande kan tolkas som ett fult grepp för att minska Tullingebornas möjlighet till motstånd.

Klicka här för att läsa artikel i Mitt i Botkyrka om Falkbergsskolan

Falkbergsskolan