Nytt exempel på Botkyrkas usla fastighetsförvaltning

2019-09-05

Kommunledningen i Botkyrka vill sälja en fastighet till Riksteatern långt under vissa av de värderingar som har gjorts. Det finns visserligen en begränsning i möjligheten till vidareförsäljning som innebär att säljaren/hyresvärden har rätt till 50 % av överstigande köpeskilling, vid en vidare fastighetsförsäljning. Begränsningen gäller dock endast till och med 2022-12-31, vilket är en synnerligen kort period.

Återigen manifesterar Botkyrka kommun sin oförmåga att underhålla fastigheter, vilket är minst sagt beklämmande. Riksteatern har i flera skrivelser till kommunen påtalat brister och funktionsfel i lokalerna medan kommunen ej besvarat dessa skrivelser.

Uselt fastighetsunderhåll verkar tyvärr vara symptomatiskt för Botkyrka kommun. Det liknar Falkbergsskolan där kommunen inte har klarat av ett löpande underhåll vilket har resulterat i en skola som både är sliten och har dåliga tekniska lösningar vad gäller ventilation och värme. Den fastighet som ska säljas till Riksteatern ser ut att vara ännu ett i raden av skrämmande exempel på hur illa Botkyrka kommun förvaltar sina fastigheter, och därmed invånarnas skattemedel.

Vi riskerar nu att hamna i en liknande situation som när Botkyrkabyggen sålde sina lägenheter på Albyberget 2013. Fem år senare sålde köparen vidare bostäderna för mer än det dubbla priset. Samtidigt uttryckte ledande politiker en besvikelse och förvåning över att bostäderna såldes vidare. Hårda ord som ”svek” användes i artiklar med negativa rubriker för Botkyrka kommun.

Nu frågar vi oss hur stor risken är att vi vid försäljning gör det möjligt för en köpare med kortsiktiga intressen att göra ett snabbt klipp genom vidareförsäljning? Har kommunens skattebetalare råd med detta?

Stoppskylt

TUP är det enda partiet som kritiserar kommunens affär med Riksteatern.