Botkyrka har fått ett nytt politiskt styre

2023-11-06

Det senaste årets storm i Botkyrkapolitiken är över. Ett nytt styre tillträdde ikväll den 6 november 2023. Tullingepartiet har tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna, Oberoende Socialdemokraterna och Centerpartiet enats om att tillsammans ta ett aktivt ansvar för kommunens bästa.

Vi är redo att föra en politik som bygger på samarbete, dialog och samförstånd baserad på respekt mellan förtroendevalda och medborgare.

Tullingepartiet ser fram emot ordning och reda samt ökad närdemokrati genom att inrätta en kommundelsnämnd i Tullinge.

Marcus Ekman (oberoende S)  och Anders Thorén  (TuP) efter det att det nya styret tagit över.